روز جمعه مورخ 1397/11/12  رئيس اداره ثبت احوال شهرستان دشتستان به مناسبت اغاز دهه فجر  به همراه جمعي از مسئولين ذيربط  و خانواده هاي گرانقدر شهدا با حضور در گلزار شهداي شهر برازجان در ايين غبار روبي و عطر افشاني قبور مطهر شهيدان ياد و خاطره آن عزيزان را زنده نگه داشته و ضمن قرائت فاتحه با آرمان هاي امام راحل و شهداي عزيز تجديد ميثاق کردند.