اتحاد خبر: رییس اداره ثبت احوال دشتستان با نگاهی به مصوبات جلسه قبل اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت ثبت وقایع در دشتستان بد نیست، اما برخی مشکلات جانبی نیز وجود دارد که در این میان توقعات ما برآورده نشده و برخی از عوامل سبب بروز پدیده دیرثبتی شده اند. به گزارش «اتحاد خبر»؛ مرتضی ایزدی با تاکید بر اینکه تا پایان سال کارت ملی های قدیمی ابطال خواهند ...

اتحاد خبر-زهره عرب: رییس اداره ثبت احوال دشتستان با نگاهی به مصوبات جلسه قبل اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت ثبت وقایع در دشتستان بد نیست، اما برخی مشکلات جانبی نیز وجود دارد که در این میان توقعات ما برآورده نشده و برخی از عوامل سبب بروز پدیده دیرثبتی شده اند

به گزارش «اتحاد خبر»؛ مرتضی ایزدی با اشاره به اینکه ثبت احوال مسئول ثبت وقایع حیاتی می باشد، عنوان کرد: جمعیت میان دوره سال 97 -تا پایان آذر ماه- در شهرستان دشتستان، براساس سرشماری سال 95 و با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت مجموعا 254 هزار و 849 نفر با 70 هزار و 943 خانوار شامل 170 هزار و 184 نفر جمعیت شهری و 81 هزار و 989 نفر جمعیت روستایی می باشد.

 وی با اشاره به اینکه دشتستان بیشترین حجم کار از نظر جمعیت و فعالیت های اداری را دارد، گفت: از سال 90 تا 95 نرخ رشد سالیانه جمعیت شهری دشتستان 2/53 درصد و جمعیت روستایی و غیرساکن 0/63 بوده است که در این میان 67/9 درصد شهرنشین و 32/1 روستانشین بوده اند. نظر به اینکه شهرستان دشتستان دارای 6 بخش، 9 شهر، 152 روستا، 185 آبادی، 12 دهستان، 63 دهیاری، و 74 مرکز سلامت روستایی است.

 ایزدی خاطرنشان کرد: در نه ماهه سال 97 آمار ثبت ولادت در شهرستان 3 هزار و 306 مورد بوده که به نسبت مدت مشابه در سال 96 درصد تغییرات آن منفی بوده است. همچنین تعداد 2 هزار و 350 ولادت شهری و 956 ولادت روستایی که 3 هزار و 273 ولادت در مهلت قانونی ثبت شده و 88 مورد معوقه (خارج از مهلت 15 روز و بیش از یکسال) داشته ایم.

 رییس اداره ثبت احوال شهرستان دشتستان با نگاهی به آمارهای وقایع حیاتی ابراز داشت: در استان بوشهر در 9 ماهه سال 97 به طور میانگین در هر شبانه روز 55 واقعه و در هر ماه یک هزار و 669 نفر به جمعیت استان اضافه می گردد. نرخ ولادت در استان 22/2 در هزار می باشد یعنی به ازای هر 1000 نفر جمعیت استان 22 ولادت به وقوع پیوسته است. همچنین نسبت ولادت شهری به روستایی در استان 295 نفر است به عبارتی در مقابل هر 100 ولادت روستایی 295 ولادت شهری ثبت شده است.

وی ادامه داد: در دشتستان در 9 ماهه سال 97 به طور میانگین در هر شبانه روز 12 نفر و در هر ماه 367 نفر به جمعیت شهرستان اضافه می گردد. نرخ ولادت در شهرستان دشتستان 17.6 در هزار می باشد یعنی در ازای 1000 نفر جمعیت شهرستان 18 ولادت رخ داده است. نسبت ولادت شهری به روستایی نیز 246 نفر است، یعنی در مقابل هر 100 ولادت روستایی 246 ولادت شهری ثبت می گردد.

 مرتضی ایزدی با بیان اینکه در ثبت ولادت جایگاه شهرستان دشتستان در استان رتبه 9 می باشد، تاکید کرد: در واقع از کل ولادت های ثبت شده در شهرستان دشتستان 44.6 درصد اولین فرزند در 5 سال اول ازدواج، 30 درصد بین 6 تا 10 سال اول ازدواج، و 23.9 درصد از ده سال به بالا متولد شده اند.

 رییس ثبت احوال شهرستان دشتستان اذعان داشت: نرخ فوت در استان 4.4 در هزار می باشد یعنی به ازای هر 1000 نفر جمعیت استان 4 نفر فوت شده است. همچنین بیشترین واقعه فوت استان مربوط به گروه سنی 75 سال و بیشتر با 40.2 درصد و گروه سنی 65 تا 69 ساله با 9.3 درصد می باشد.

وی با تاکید بر اینکه در ثبت فوت جایگاه شهرستان در استان رتبه 5 می باشد، گفت: در شهرستان دشتستان در 9 ماهه سال 97 به طور میانگین در هر شبانه روز 3 نفر و در هر ماه 95 نفر از جمعیت شهرستان کسر می گردد. نرخ فوت در شهرستان 4.4 در هزار می باشد یعنی به ازای 1000 نفر جمعیت شهرستان 4 نفر فوت شده و بیشترین واقعه فوت مربوط به گروه سنی 75 سال و بیشتر با 42.7 درصد و گروه سنی 65 تا 69 ساله با 9.8 درصد است.

 ایزدی عنوان کرد: در استان بوشهر در 9 ماهه سال 97 به طور میانگین در هر شبانه روز 11 واقعه و در هر ماه 329 واقعه ازدواج ثبت می گردد. در شهرستان دشتستان نیز در 9 ماهه سال 97 به طور میانگین در هر شبانه روز 5.6 واقعه و در هر ماه 168.6 واقعه ازدواج ثبت می گردد. میانگین سنی ازدواج برای مردان 28.2 و زنان 22.7 سال گزارش شده است و بیشترین ازدواج برای مردان در گروه سنی 20 تا 24 ساله و برای زنان 15 تا 19 ساله گزارش شده است. همچنین میانگین اختلاف سنی زوجین 6.4 (6 سال و 4 ماه) می باشد.