به  گزارش روابط عمومی ثبت احوال دشتستان، مرتضي ايزدي امروز هفتم بهمن ماه در نشستی با مديرآموزش و پرورش شهر آبپخش اظهار داشت: برای تسهیل سازی فرآیند عکس دار نمودن شناسنامه دانش آموزان و همچنین ثبت نام کارت هوشمند ملی این تفاهم نامه اجرا می شود.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دشتستان در نشست این تفاهم نامه گفت: بدین سبب که عدم عکس دار بودن شناسنامه برای ثبت نام مقاطع بالاتر مشکل ساز می باشد با همکاری مدارس شناسنامه دانش آموزان پانزده سال به بالا توسط اداره ثبت احوال شهرستان عکس دار می شود.

مرتضی ایزدی ادامه داد: نمایندگان اداره ثبت احوال با حضور در مدارس تمامی مراحل پیش ثبت نام، ثبت نام اصلی و ارائه شناسنامه عکس دار و کارت هوشمند ملی دانش آموزان را انجام می دهند.

 هدف ما تسهیل سازی این روند برای دانش آموزان است و مدارس با معرفی رابط خود به ما، زمینه حضور نمایندگان ثبت احوال در مدرسه را فراهم نمایند.