مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتستان با رئیس اداره ثبت احوال دشتستان تفاهم نامه همکاری منعقد نمودند

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش دشتستان، سید حسن لواسانی فرد امروز بیست و نهم دی ماه در نشستی با رئیس اداره ثبت احوال دشتستان اظهار داشت: برای تسهیل سازی فرآیند عکس دار نمودن شناسنامه دانش آموزان و همچنین ثبت نام کارت هوشمند ملی همکاران و دانش آموزان این تفاهم نامه اجرا می شود.

وی گفت: بدین سبب که عدم عکس دار بودن شناسنامه برای ثبت نام مقاطع بالاتر مشکل ساز می باشد با همکاری مدارس شناسنامه دانش آموزان پانزده سال به بالا توسط اداره ثبت احوال شهرستان عکس دار می شود.

لواسانی فرد بیان داشت: برای تسهیل سازی عکس دار نمودن شناسنامه دانش آموزان و در پی آن ثبت نام کارت هوشمند ملی نمایندگان اداره ثبت احوال در مدارس حاضر و این مهم را انجام می دهند.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دشتستان در نشست انعقاد این تفاهم نامه گفت: نمایندگان اداره ثبت احوال با حضور در مدارس تمامی مراحل پیش ثبت نام، ثبت نام اصلی و ارائه شناسنامه عکس دار و کارت هوشمند ملی دانش آموزان را انجام می دهند.

مرتضی ایزدی ادامه داد: هدف ما تسهیل سازی این روند برای دانش آموزان است و مدارس با معرفی رابط خود به ما، زمینه حضور نمایندگان ثبت احوال در مدرسه را فراهم نمایند.