به گزارش روابط عمومی ثبت احوال دشتستان، مدیرکل ثبت احوال استان به همراه معاون آمار و اطلاعات جمعیتی ثبت احوال استان، در سفر به دشتستان با کارکنان ثبت احوال برازجان دیدار و گفتگو کردند.

در پایان این سفر، مدیرکل ثبت احوال استان،سرزده یکی از دفاترپیشخوان خدمات هویتی را بازدید، و از نزدیک روند ارائه خدمات به مردم را مورد ارزیابی قرار دادند.