از عموم مردم ولایت مدار شهرستان دشتستان دعوت می شود برای دریافت کارت هوشمند ملی خود به ثبت احوال مراجعه نمایند