در روز شنبه 13/4/94 در برنامه ماه عسل ويژه ماه مبارك رمضان از اداره ثبت احوال دشتستان و خانواده بهميار داميده دعوت بعمل آمد كه در اين راستا رئيس اداره به همراه يكي از فرزندان بهميار بنام عليرضا(علي ناز) به تهران اعزام و در اين برنامه شركت نمودند.