متقاضيان دريافت كارت هوشمند ملي در حال حاضر قادر به نوبت گيري و تكميل مراحل ثبت نام در دفاتر پيشخوان ذيل خواهند بود لذا از هموطنان گرامي خواهشمند است نسبت به ثبت نام كارت هوشمند در اسرع وقت اقدام نمايند.

 دفتر پيشخوان خانم زيرراهي : بلوار شهيد مزارعي روبه روي سه راه شهرك جنب بانك توسعه و تعاون

 دفتر پيشخوان معلم : خ شريعتي چهار راه شورا جنب يخچال سازي راستي