راه های ارتباط و دریافت اطلاعات از ثبت احوال

استان بوشهر:

 

تلفن گویای : 1510

تلفن تماس شهرستان ها : 33342977 -077

سایت اینترنتی :   www.Bocr.ir

سامانه پیامکی : 30007650006184