نام و نام خانوادگی : کیا مرث صالحی نیا


مدرک تحصیلی : لیسانس حقوق قضایی- فوق لیسانس مدیریت دولتی
سوابق مدیریتی :
1-مسئول کمیته امداد امام خمینی بندر عباس
2-مسئول حراست اداره کل ثبت احوال استان فارس
3-معاون امور اداری اداره کل ثبت احوال فارس
4-رئیس اداره ثبت احوال مرودشت
5-رئیس اداره ثبت احوال شیراز
6-مدیر کل ثبت احوال استان کهکیلویه
7-مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر
وضعیت ایثار گری : رزمنده
مدت حضور در جبهه : یکسال در سه نوبت